|  | 

Turystyka

Obozy zimowe vs opieka medyczna

img-responsive

Obozy zimowe

Obozy zimowe to wielkie przeżycie, zarówno dla dziecka, jak i dla jego rodziców. Aby w nich uczestniczyć, dziecko musi być gotowe na samodzielność i przetrwanie kilku lub kilkunastu dni bez towarzystwa swoich rodziców. Odpowiednio dobrane staną się wyjątkową przygodą, która rozwinie zainteresowania i hobby dziecka ucząc je przy okazji samodzielności i panowania nad swoimi emocjami.

Przed wyjazdem warto zadbać o to, aby dziecko było bezpieczne. Właściwe przygotowanie to nie tylko sprawdzenie wiarygodności organizatora, przygotowanie potrzebnych rzeczy do zabrania w walizce, czy rozmowa o tym, co może się wydarzyć na tego typu wyjeździe. To także pomoc medyczna i możliwości jej zapewnienia podczas nieobecności rodziców.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Wystarczy porozmawiać z organizatorem o ubezpieczeniu i opiece medycznej podczas jego obozu. Ponadto, przebywając poza miejscem zamieszkania można także skorzystać z pewnych form opieki medycznej. Przysługuje pomoc lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przyjmującego w miejscu aktualnego pobytu, czyli w pobliżu obozu zimowego.

Dziecko może skorzystać również z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (udzielanej między 18:00 a 8:00 rano w dni powszednie i całodobowo w weekendy). Dostępny jest także SOR, czyli Szpitalny oddział ratunkowy, izba przyjęć, a także pogotowie ratunkowe.

Jeśli dziecko cierpi na przewlekłą choroba, należy zaopatrzyć je w leki, które regularnie lub spontanicznie przyjmuje, a także poinformować o tym wychowawcę (najlepiej pisemnie). Podobnie, jeśli dziecko jest uczulone. Jeśli zdarzy się atak lub pogorszenie stanu zdrowia dziecko może skorzystać z wizyty u miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który posiada umowę z NFZ.

Leczenie poza granicami Polski

Natomiast, jeśli obóz zimowy ma miejsce poza granicami Polski, warto posiadać kartę EKUZ, która wydawana jest bezpłatnie (i od ręki). Kartę EKUZ wystawia się każdemu członkowi rodziny osobno, czyli dziecko będzie posiadało własną. EKUZ (czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) przydaje się podczas leczenia w państwach Unii Europejskiej i EFTA (to Islandia, Lichenstein, Norwegia, Szwajcaria).

obozy-zimowe-vs-opieka-medyczna

ABOUT THE AUTHOR