| bakterie
  • Zdrowie

    Angina bakteryjna.

    Angina zwykle opisuje bolesne zapalenie migdałków. Migdałki podniebienne leżą po obu stronach między przednim i tylnym łukiem podniebiennym, które zbiegają się w górę w języczku. Wraz z migdałkami gardłowymi (potocznie „polipy”), wokół sparowanej / obustronnej tkanki limfatycznej u podstawy języka, strun bocznych (patrz również „dławica piersiowa boczna”) i wokół rurek (dojścia do trąbek usznych) ,…

    Read More
load more