|  | 

Nieruchomości i dom

Sprawy formalne związane z domem

img-responsive

Wiele osób zastanawia się, co zrobić, aby zakup lub odziedziczenie domu, mieszkania było wykonane zgodne z prawem. Poniższy artykuł może pomóc w zdobyciu wiedzy na ten temat.

PRAWNIK

Osoba, która zajmuje się tworzeniem dokumentów prawnych, które sporządza się na przykład w sytuacji, gdy chcemy przepisać komuś nasze mieszkanie – to notariusz. Jest to prawnik zaufania publicznego, który tworzy takie dokumenty urzędowe. Skorzystanie z jego usług jest konieczne także w sytuacji, gdy kupujemy mieszkanie, aby nasze dane zostały do niego przypisane. Często dzieje się tak, że osoby, które dostają od swoich spadkodawców np. mieszkanie – nie wiedzą, że, aby wszystko przebiegło zgodnie z prawem, to należy sporządzić odpowiedni dokument, który umożliwia nam faktyczne przejęcie danej nieruchomości. Bez dokonania takiej czynności np. mieszkanie nie jest naszą własnością.

DOKUMENT PRAWNY

Akt notarialny, to dokument, który sporządza notariusz. Wpisane są w nim wszystkie dane oraz informacje, które pozwalają na to, aby dana nieruchomość, rzecz itp. stała się własnością danej osoby. Przepisanie mieszkanie na kogoś jest czynnością, która wynika ze zgody oby dwu stron. Chodzi tutaj o to, że musi być osoba, która przepisuje daną nieruchomość komuś oraz osoba, która tą nieruchomość przejmie. Kupno mieszkania jest wydarzeniem, które także wymaga sporządzenia aktu notarialnego. Notariusz wpisuje wtedy nas, jako właścicieli danej nieruchomości. Usługi notarialne są płatne oraz ich wysokość określa tzw. taksa notarialna. Im dany dokument posiada większą wartość (wartość nieruchomości, pieniądze, przedmioty), to kwota, którą będziemy musieli zapłacić będzie większa.

Przed sporządzeniem aktu notarialnego w sytuacji, gdy np. będziemy przepisywać komuś mieszkanie, to musimy dowiedzieć się, czy nie jest konieczne w naszym przypadku dokonanie płatności podatkowej. Czasem występują sytuacje, w przypadku darowizn, gdy podatek należy zapłacić. Warto skontaktować się w tym celu z urzędem, prawnikiem, którzy pomogą nam w odpowiednim załatwieniu takich spraw.

ELEMENTY AKTU NOTARIALNEGO

– data sporządzenia aktu,
– miejsce sporządzenia aktu,
– dane notariusza oraz jego kancelarii,
– dane osób fizycznych, które biorą udział w sporządzaniu aktu,
– wyrażenie woli, które odnosi się do treści dokumentu,
– stwierdzenie, co zostało zapisane w akcie,
– stwierdzenie, że akt został odczytany oraz zaakceptowany,
– podpisy osób biorących udział w sporządzaniu dokumentu,
– podpis notariusza.

 

sprawy-formalne-zwiazane-z-domem

ABOUT THE AUTHOR